Giv dine tilbud et salgsløft

salgsloft

Et tilbuds salgseffektivitet og gennemslagskraft skabes af et professionelt udtryk. Du bør derfor
aldrig undervurdere tilbuddets udseende. Alle vil helst beskæftige sig med noget, der er appetitligt,
indbydende og elegant og ikke med noget, der ser skrabet, ordinært og amatøragtigt ud.

Du kan sagtens vinde et udbud, selv om dit tilbud har et ordinært omslag og er fyldt med
formaterings- og stavefejl. Men du kan også komme ud for kunder, som vil drage paralleller mellem
den lave tilbudskvalitet og kvaliteten i dine produkter. Derfor bør du altid sørge for, at dine tilbud
har et professionelt udseende (omslag, design og layout), at de er letlæselige og at alle væsentlige
informationer og budskaber er fremhævet.

Professionelt udseende
Både tilbuddets omslag og indhold bør være i ”Mercedes-klassen” – elegante og indbydende – så
man får lyst til at læse hele tilbuddet. Et flot omslag vidner om tilbudsgivers professionalisme og
skaber en følelse af kvalitet hos dem, der evaluerer tilbuddet. Det er ofte emballagen, der sælger
indholdet.

Dine tilbud vil virke professionelle, troværdige og sælgende, hvis det klart kan ses, at de er
udarbejdet med udgangspunkt i veldefinerede regler for dokumentdesign og sidelayout, med
prædefinerede regler for typografi, spalteantal, margenbredde, overskriftsniveauer, illustrationer
mv. Troværdighed handler også om, at din virksomhed og de budskaber, tilbuddet sender, skal
passe sammen. Du bør derfor være opmærksom på det mismatch, der vil være mellem et skrabet
tilbud og dine påstande om, at din virksomhed er førende i branchen.

Overskuelighed og læsevenlighed
Både tilbuddets design og layout skal være logisk opbygget, da det hjælper kunden til at se dine
prioriteringer, hvad der er vigtigt og mindre vigtigt og hvordan tingene hænger sammen, så kunden
ikke kommer i tvivl. Overskueligheden og læsevenligheden i et tilbud kan øges ved at opdele
tilbuddet i afsnit og underafsnit med beskrivende afsnitsoverskrifter og afsnitsresuméer.

Når de tilbudte løsninger ligner hinanden, vælger kunden ofte det tilbud, hvor løsningen er
præsenteret grafisk. Brug derfor grafik og billeder med billedtekster – de er meget lettere at forstå
end et væld af tekniske oplysninger, begreber og tal. Billeder og grafik, der kendetegnes ved flot
design og høj, professionel kvalitet, har stor overtalelseseffekt på dem, der evaluerer tilbud. Til
gengæld trækker dårlige illustrationer og grafik fra i bedømmelsen.

Fremhævelser af de vigtigste budskaber
Aviser, magasiner og kulørte blade garnerer artikler med fremhævelser og highlights, fordi de ved,
at de fanger læserens opmærksomhed og øger kunderespons. Beslutningstagere der vurderer et
tilbud, læser ikke tilbuddet fra A til Z, men scanner siderne for relevante informationer. Du bør
derfor bruge fremhævelser og highlights til at gøre det nemt for dem at få et hurtigt overblik over
indholdet i dit tilbud. Et veldisponeret, overskueligt, letlæseligt og brugervenligt tilbud, som det er
nemt at finde rundt i og evaluere, kan øge dine vinderchancer, da kunden bliver mere positivt stemt
over for dig og dit tilbud.

Af André Rossmann
ar@bidmanager.dk