Hvorfor BIDMANAGER

4

Lad os høre fra dig

Vi svarer gerne på dine spørgsmål

Besøger du www.bidmanager.dk, spekulerer du sikkert på, hvorfor det lige er BIDMANAGER, du skal vælge som samarbejdspartner. Det er der mange grunde til, men her er 4 vigtigste:

Bredere og dybere erfaring. Igennem 15 år har jeg haft ”fingrene helt nede i mulden” som bid manager og skribent på over 200 tilbud i vidt forskellige brancher. Så stor erfaring og rutine er det kun de færreste bid managers, der kan byde på.

Stærke salgskompetencer. Ved udbud er fremragende løsninger, høj faglighed, kvalitet og kravopfyldelse ikke et vindende kort, men forhold, der forudsættes at være i orden. Det som kan tippe vægtskålen til dit firmas fordel, er tilbud, der viser, hvorfor det lige er jeres løsninger, kunden skal købe, og ikke konkurrentens. Jeg kan øge jeres vinderchancer ved at argumentere for, at det er jeres løsninger, kunden er bedst tjent med. Det er kun de færreste bid managers, der kan det.

optimerer-2

Stærke projektlederkompetencer. Med baggrund som PRINCE2 Practitioner har jeg varetaget projektledelse på mange komplekse tilbud på landets største virksomheder. Jeg har drevet tilbudsprocessen fra start til slut som tovholder på bid teams bestående af op til 10-15 deltagere. Det er en erfaring, de færreste bid managers kan hamle op med.

tilbud-2

Stærke kommunikative evner. Jeg besidder stærke kompetencer inden for kommunikation, professionel tekstforfatning, tekstredigering og sprogbehandling på højeste niveau (både på dansk og engelsk). Som mangeårig redaktør af salgsmateriale hos IBM og tilbudsskribent på mere end 200 tilbud kan jeg udarbejde sælgende tilbudstekster, der sælger varen. Det er kun de færreste bid managers, der kan det.