Kommunal angst kvæler udlicitering

dv540028

Børsen, januar 2016.

Danmark er placeret i bunden sammen med Grækenland, Portugal og Spanien, når det gælder om
at udbyde offentlige opgaver til private.

En undersøgelse fra OECD viser, at Danmark halter langt efter i brug af private virksomheder til at
løse offentlige opgaver, hvor tallene afslører, at 25,8 pct. af de offentlige udgifter i 2014 gik til
private virksomheder, hvilket er under OECD-gennemsnittet på 29 pct.

Det betyder også, at graden af konkurrenceudsættelse er langt mindre i Danmark end i de andre
skandinaviske lande, hvor Finland ligger i front, når det gælder konkurrenceudsættelse.

Et stort flertal af kommunalpolitikerne vil have flere opgaver ud i fri konkurrence, men de
kommunalt ansatte frygter forandringer og bremser privatiseringer. Modstanden mod
produktivitetsudvikling, fornyelse og omstilling starter helt på toppen med borgmestrene, som alle
uanset partifarve mener, at der ikke er noget at hente i kommunerne ved effektivisering.

Kommunalt ansattes modstand mod konkurrence fra private virksomheder er den største barriere
for effektiviseringer i landets 98 kommuner.

“En af de klart største udfordringer i forhold til konkurrenceudsættelse er at være i tæt dialog med
organisationerne, for det er klart, at medarbejderne ikke klapper i hænderne, når der skal
konkurrenceudsættes,” siger Vejles borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V).

At de kommunalt ansatte ikke er begejstrede for forandringer, der indebærer konkurrence fra
private aktører, fremgår ligeledes af en analyse fra Dansk Erhverv (DE), der har spurgt landets
kommunalpolitikere om, hvor stort potentialet for effektiviseringer er, og hvad der bremser, at
kommunale opgaver bliver sendt i udbud.

539 lokalpolitikere har svaret på DE’s spørgsmål, og 9 ud af 10 vurderer, at der fortsat er potentiale
for effektiviseringer, mens kun 7 pct. svarer nej.

Skal Danmark nærme sig vores skandinaviske naboers niveau for konkurrenceudsættelse, kræver
det, at flere kommuner gør som Gribskov Kommune, der i 2014 konkurrenceudsatte 42 pct. af de
kommunale opgaver mod et landsgennemsnit på 26,4 pct.

De dage, hvor nogle af landets 98 kommuner kunne gemme sig og lade være med at udbyde
kommunale opgaver i fri konkurrence med private virksomheder, er meget snart slut.

“Konkrete måltal for, hvor meget der skal konkurrenceudsættes ude i landets kommuner, er et godt
instrument, og det er noget, jeg har tænkt mig at foreslå og blive mere konkret med i starten af
2016,” siger erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V).

Af André Rossmann
ar@bidmanager.dk