YDELSER

2

Lad os høre fra dig

Vi svarer gerne på dine spørgsmål

Gratis tilbudsanalyse

I har tilbudsekspertisen i firmaet og vinder mange udbud, men erfaringen viser, at man indimellem har brug for friske øjne udefra mere…

Prækvalifikationer og ESPD’er

Som ekstern bid manager driver jeg processen med at udarbejde prækvalifikationer, ESPD’er og tilbud og styrer de enkelte tilbudsprojekter,  mere…

Udarbejdelse af tilbud

Skriver dine medarbejdere, så kunden forstår det? Er dine medarbejdere dygtige til teknik, men mindre dygtige til at formulere  mere…

Salgspositionering af tilbud

En veldokumenteret tilbudsproces reducerer misforståelser og øger effektiviteten, da medarbejderne kan fokusere på at udarbejde et professionelt mere…

Salgsoptimering af tilbudsmateriale

I professionelle salgsorganisationer bruger sælgerne Bid-No-Bid proceduren til at prioritere de enkelte udbud, så de knappe salgsressourcer allokeres mere…

Kvalitetssikring af tilbud

For salgsorganisationer med en større tilbudsproduktion er der markante effektiviseringsgevinster at hente ved at implementere sælgende  mere…