Kvalitetssikring af tilbud

2

Lad os høre fra dig

Vi svarer gerne på dine spørgsmål

Jeg sikrer konditionsmæssigheden i færdige tilbud ved at sammenholde formalia og kravbesvarelserne med udbudskravene. Jeg checker også sproget, idet sproglige fejl giver alvorlige ridser i kundens opfattelse af tilbudsgivers pålidelighed, kvalitetsbevidsthed og professionalisme og trækker fra i bedømmelsen.