Lær at skrive sælgende tilbud

De færreste kan køre en bil efter blot at have læst en teoribog, ligesom de færreste kokke bliver tildelt Michelin-stjerner ved blot at læse i en kogebog eller gå på kursus.

På tilbudsområdet har BIDMANAGER erfaring for, at den metode, der giver størst kompetenceløft, er sidemandsoplæring og ”learning by doing”, og ikke lærebøger og kurser.

Ønsker du at højne dine medarbejderes kompetenceniveau i forhold til at byde på offentlige og private udbud, kan BIDMANAGER bistå med at udarbejde et best practice tilbud, som:

  • indledes med et opmærksomhedsskabende og sælgende følgebrev, der skaber høj reklameerindring hos de indkøbsansvarlige, som kun læser følgebrevet
  • tager afsæt i kundens forretningsmæssige situation og mål, så det klart fremgår, at I har forstået den forretningsmæssige kontekst, som den tilbudte løsning skal indgå i
  • er forsynet med et sælgende tilbudsresumé, der sammenfatter den tilbudte løsnings værdiskabelse for de forretningsorienterede indkøbere uden teknisk baggrund og forklarer, hvorfor de skal vælge netop jeres tilbud
  • slår på det unikke ved jeres løsning, så det klart fremgår, at løsningen giver kundefordele, som andre tilsvarende løsninger på markedet ikke kan matche
  • dokumenterer, at jeres løsning er det optimale svar på kundens forretningsmæssige problem samt at jeres evne til at eksekvere leverancer til aftalt tid, kvalitet og pris ligger over gennemsnittet
  • er kvalitetssikret inden aflevering, så tilbuddet er konditionsmæssigt og efterlader et helhedsindtryk af kvalitetssans, seriøsitet, pålidelighed og professionalisme.

Den ny viden, som dine medarbejdere vil får tilført, vil blive forankret i praksis, da medarbejderne fremadrettet vil kunne bruge tilbuddet som et demoeksempel og standard for, hvordan man udarbejder professionelle og sælgende tilbud. Det vil skabe blivende værdi for din salgsorganisation.

For at vinde flere udbud har dine medarbejdere brug for tilbudskompetencer på højeste niveau.

Efterlyser du tiltag med henblik på at forbedre jeres win rate ved udbud, er et samarbejde med BIDMANAGER en oplagt mulighed og en god investering i din virksomhed.

Ring på 4232 6249 eller send en e-mail til ar@bidmanager.dk og hør nærmere.