Sælgende tilbudsresuméer

2

Lad os høre fra dig

Vi svarer gerne på dine spørgsmål

De forretningsorienterede indkøbere (f. eks. CEO, økonomichefen eller kommunaldirektøren) er mere interesserede i den tilbudte løsnings samlede værdibidrag til deres forretning end den teknologi og tekniske egenskaber, der måtte ligge bag. Det som ofte er udslagsgivende for deres leverandørvalg, er dokumentation for den tilbudte løsnings unikke værdiskabelse. Med afsæt i en kundespecifik tilbudsstrategi bistår jeg med at udarbejde et sælgende tilbudsresumé, som kommunikerer løsningens forretnings- og bundlinjeværdi. Et sælgende tilbudsresumé vil differentiere dit tilbud fra konkurrenterne og øge dine chancer for at vinde ordren.